Jump to content

HyPn0zEr95

Members
 • Posts

  8
 • Joined

 • Last visited

Recent Profile Visitors

910 profile views

HyPn0zEr95's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

 • Week One Done Rare
 • One Month Later Rare
 • One Year In Rare

Recent Badges

1

Reputation

 1. Nowa Polska wirtualna linia lotnicza EuroLOT Virtual poszukuje vPilotów! / New Polish virtual airline EuroLOT Virtual is looking for vPilots! Co oferujemy: /What we offer: -Bogatą flote/ A generous fleet -Wiele połączeń/ Multiple connections -Zaawansowany system iCrew v4/ Advanced iCrew v4 system -Dobrą zabawę/ Good fun Dołącz do nas już dziś!/ Join us today/ ODWIEDŹ STRONĘ WWW (https://eurolotva.pl) Discord Serwer: https://discord.gg/DZNzYN3
 2. Nowa Polska wirtualna linia lotnicza EuroLOT Virtual poszukuje vPilotów! / New Polish virtual airline EuroLOT Virtual is looking for vPilots! Co oferujemy: /What we offer: -Bogatą flote/ A generous fleet -Wiele połączeń/ Multiple connections -Zaawansowany system iCrew v4/ Advanced iCrew v4 system -Dobrą zabawę/ Good fun Dołącz do nas już dziś!/ Join us today/ ODWIEDŹ STRONĘ WWW (https://eurolotva.pl)
 3. Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time) zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu. ************** Tekst wyjątku ************** System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. w APVacars_V2.Acars.Prefile() w APVacars_V2.FrmMain.BtnStartFlight_Click(Object sender, EventArgs e) w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Zestawy załadowane ************** mscorlib Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll ---------------------------------------- APVacars V2 Wersja zestawu: 0.0.0.6 Wersja Win32: 0.0.0.6 CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/APVacars%20V2.exe ---------------------------------------- Microsoft.VisualBasic Wersja zestawu: 10.0.0.0 Wersja Win32: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Configuration Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Core Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll ---------------------------------------- System.Xml Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- System.Runtime.Remoting Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- Accessibility Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll ---------------------------------------- System.Data Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll ---------------------------------------- System.Numerics Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll ---------------------------------------- mscorlib.resources Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll ---------------------------------------- System.Xml.Linq Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll ---------------------------------------- FSUIPCClient Wersja zestawu: 2.4.0.0 Wersja Win32: 2.4.0.0 CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/FSUIPCClient.DLL ---------------------------------------- System.resources Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll ---------------------------------------- Newtonsoft.Json Wersja zestawu: 10.0.0.0 Wersja Win32: 10.0.3.21018 CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/Newtonsoft.Json.DLL ---------------------------------------- System.Runtime.Serialization Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll ---------------------------------------- ************** Debugowanie w trybie JIT ************** Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms. Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym debugowaniem. Na przykład: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
 4. can you give the latest versions to download? Download link?
 5. The old version of php vms7? Did the apvacars V2?
 6. I have a problem with APVacars V2. Can anyone help? Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time) zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu. ************** Tekst wyjątku ************** System.Net.WebException: Serwer zdalny zwrócił błąd: (400) Złe żądanie. w System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() w APVacars_V2.Functions.SendRequest(String ServerAddress, String ApiKey, String FunctionName, Byte[] jsonDataBytes) w APVacars_V2.Acars.Prefile() w APVacars_V2.FrmMain.BtnStartFlight_Click(Object sender, EventArgs e) w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Zestawy załadowane ************** mscorlib Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll ---------------------------------------- APVacars V2 Wersja zestawu: 0.0.0.4 Wersja Win32: 0.0.0.4 CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/APVacars%202/APVacars%20V2.exe ---------------------------------------- Microsoft.VisualBasic Wersja zestawu: 10.0.0.0 Wersja Win32: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll ---------------------------------------- System Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Core Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System.Drawing Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ---------------------------------------- System.Configuration Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll ---------------------------------------- System.Xml Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll ---------------------------------------- System.Runtime.Remoting Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms.resources Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll ---------------------------------------- Accessibility Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll ---------------------------------------- System.Data Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3160.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll ---------------------------------------- System.Numerics Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll ---------------------------------------- Newtonsoft.Json Wersja zestawu: 10.0.0.0 Wersja Win32: 10.0.3.21018 CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/APVacars%202/Newtonsoft.Json.DLL ---------------------------------------- System.Runtime.Serialization Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3160.0 built by: NET472REL1LAST_C CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll ---------------------------------------- FSUIPCClient Wersja zestawu: 2.4.0.0 Wersja Win32: 2.4.0.0 CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/APVacars%202/FSUIPCClient.DLL ---------------------------------------- System.resources Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll ---------------------------------------- mscorlib.resources Wersja zestawu: 4.0.0.0 Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll ---------------------------------------- ************** Debugowanie w trybie JIT ************** Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms. Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym debugowaniem. Na przykład: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
 7. when phpvms v7 will be compatible with kAcars or smartCARS? Also in phpvms v7? there is still a problem with the connection.? I do not really know where to upload kACARSII files - Site Files, to which folder in phpvms v7?
×
×
 • Create New...