Jump to content
HyPn0zEr95

Problem z APVacars V2

Recommended Posts

I have a problem with APVacars V2. Can anyone help? 

d8dc791199d23.png

 

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.Net.WebException: Serwer zdalny zwrócił błąd: (400) Złe żądanie.
  w System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  w APVacars_V2.Functions.SendRequest(String ServerAddress, String ApiKey, String FunctionName, Byte[] jsonDataBytes)
  w APVacars_V2.Acars.Prefile()
  w APVacars_V2.FrmMain.BtnStartFlight_Click(Object sender, EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
  w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
APVacars V2
  Wersja zestawu: 0.0.0.4
  Wersja Win32: 0.0.0.4
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/APVacars%202/APVacars%20V2.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Wersja zestawu: 10.0.0.0
  Wersja Win32: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Core
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
Accessibility
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Data
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3160.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Numerics
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------
Newtonsoft.Json
  Wersja zestawu: 10.0.0.0
  Wersja Win32: 10.0.3.21018
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/APVacars%202/Newtonsoft.Json.DLL
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3160.0 built by: NET472REL1LAST_C
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
----------------------------------------
FSUIPCClient
  Wersja zestawu: 2.4.0.0
  Wersja Win32: 2.4.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/APVacars%202/FSUIPCClient.DLL
----------------------------------------
System.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Wersja zestawu: 4.0.0.0
  Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
  CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

even if you update at the moment there is an issue in phpvms where the api for some reason does not send me the bids 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×