Jump to content
HyPn0zEr95

APVacars V2 Error

Recommended Posts

Vedtg5X.png

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
   w APVacars_V2.Acars.Prefile()
   w APVacars_V2.FrmMain.BtnStartFlight_Click(Object sender, EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
APVacars V2
    Wersja zestawu: 0.0.0.6
    Wersja Win32: 0.0.0.6
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/APVacars%20V2.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Wersja zestawu: 10.0.0.0
    Wersja Win32: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Core
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
Accessibility
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Data
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Numerics
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Xml.Linq
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
----------------------------------------
FSUIPCClient
    Wersja zestawu: 2.4.0.0
    Wersja Win32: 2.4.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/FSUIPCClient.DLL
----------------------------------------
System.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
Newtonsoft.Json
    Wersja zestawu: 10.0.0.0
    Wersja Win32: 10.0.3.21018
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/Newtonsoft.Json.DLL
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.


 

Share this post


Link to post
Share on other sites

When i try to connect to the airline i get the following error:

"Object variable or With block variable not set."

This only happens when i have a bid on flight.

Further more i get the following error as code:

Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.

************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Object variable or With block variable not set.
  bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container..ctor(Object Instance)
  bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack)
  bei APVacars_V2.UiFunctions.VaItem_Click(Object sender, EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
  bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
----------------------------------------
APVacars V2
  Assembly-Version: 0.0.0.6.
  Win32-Version: 0.0.0.6.
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/APVacars%20V2.exe.
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Assembly-Version: 10.0.0.0.
  Win32-Version: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
----------------------------------------
System
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
----------------------------------------
System.Core
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
----------------------------------------
System.Drawing
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
----------------------------------------
System.Configuration
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
----------------------------------------
System.Xml
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
----------------------------------------
Accessibility
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
----------------------------------------
System.Data
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
----------------------------------------
System.Numerics
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll.
----------------------------------------
Newtonsoft.Json
  Assembly-Version: 10.0.0.0.
  Win32-Version: 10.0.3.21018.
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/Newtonsoft.Json.DLL.
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
----------------------------------------

************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.

Zum Beispiel:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.

I hope, that somebody can fix this or help me.

Cheers

Ferdinand

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×