Jump to content

APVacars V2 Error


Recommended Posts

Vedtg5X.png

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
   w APVacars_V2.Acars.Prefile()
   w APVacars_V2.FrmMain.BtnStartFlight_Click(Object sender, EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   w System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
APVacars V2
    Wersja zestawu: 0.0.0.6
    Wersja Win32: 0.0.0.6
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/APVacars%20V2.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Wersja zestawu: 10.0.0.0
    Wersja Win32: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Core
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
Accessibility
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Data
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Numerics
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.Xml.Linq
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
----------------------------------------
FSUIPCClient
    Wersja zestawu: 2.4.0.0
    Wersja Win32: 2.4.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/FSUIPCClient.DLL
----------------------------------------
System.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
Newtonsoft.Json
    Wersja zestawu: 10.0.0.0
    Wersja Win32: 10.0.3.21018
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/Newtonsoft.Json.DLL
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.


 

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

When i try to connect to the airline i get the following error:

"Object variable or With block variable not set."

This only happens when i have a bid on flight.

Further more i get the following error as code:

Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.

************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Object variable or With block variable not set.
  bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Symbols.Container..ctor(Object Instance)
  bei Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.NewLateBinding.LateGet(Object Instance, Type Type, String MemberName, Object[] Arguments, String[] ArgumentNames, Type[] TypeArguments, Boolean[] CopyBack)
  bei APVacars_V2.UiFunctions.VaItem_Click(Object sender, EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
  bei System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
  bei System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
----------------------------------------
APVacars V2
  Assembly-Version: 0.0.0.6.
  Win32-Version: 0.0.0.6.
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/APVacars%20V2.exe.
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Assembly-Version: 10.0.0.0.
  Win32-Version: 14.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
----------------------------------------
System
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3190.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
----------------------------------------
System.Core
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3221.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
----------------------------------------
System.Drawing
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
----------------------------------------
System.Configuration
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
----------------------------------------
System.Xml
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
----------------------------------------
Accessibility
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll.
----------------------------------------
System.Data
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
----------------------------------------
System.Numerics
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll.
----------------------------------------
Newtonsoft.Json
  Assembly-Version: 10.0.0.0.
  Win32-Version: 10.0.3.21018.
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Baggelis.com/My%20Product%20Name/Newtonsoft.Json.DLL.
----------------------------------------
System.Runtime.Serialization
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3260.0 built by: NET472REL1LAST_C.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll.
----------------------------------------
mscorlib.resources
  Assembly-Version: 4.0.0.0.
  Win32-Version: 4.7.3056.0 built by: NET472REL1.
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
----------------------------------------

************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.

Zum Beispiel:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.

I hope, that somebody can fix this or help me.

Cheers

Ferdinand

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
 • Create New...